İŞYERİ SİGORTASI

Tüm araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak sigorta çözümleriyle sizlere güvence sağlıyoruz..

Farklı sektörlere göre hazırlanmış sektörel paket sigortaları Uluşehir Sigorta’da! İşyerlerinin sektörel bazda farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturduğumuz sektörel paket sigortası ürünlerimiz ile işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir poliçe ile karşılıyoruz. Sektörel bazda oluşturulmuş sigorta poliçelerimiz ile hizmetinizdeyiz.


TEKNE SİGORTASI

Neden Tekne & Nakliyat Sigortası Yaptırmalıyım?

Denizler üzerinde, ister ticari amaçla isterse eğlence amacı ile olsun yol alan araçlarınızı sigorta güvencesi altına almanız gerekir. Sigorta sayesinde nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlardan, ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara kadar pek çok riske karşı teminat alabilirsiniz.


İŞVEREN SİGORTASI

Ürün Bilgisi

İşveren Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek işveren hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. İşveren Sorumluluk ürününde Aşağıda belirtilen rizikolar ayrıca teminata dahil edilebilir; •İşveren sorum luluk poliçesi İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında, •İşveren Sorumluluk Poliçesi İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları, •İşveren Sorumluluk poliçesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları. •İşveren Sorumluluk, Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri •İşveren Sorumluluk, Manevi tazminat talepleri


SEHAYAT

Tatilinizin ve seyahatinizin tatsız bir anıya dönüşmemesi için

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, yurtdışı seyahatlerimizde de beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yabancı bir ülkede isek, kendimizi daha da güvende hissetmek isteriz. Uluşehir Sigorta, yurt dışı seyahatlerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenceyi Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ile sizlere sunuyor.


ELEKTONİK

Kırılmaz bozulmaz demeyin işinizi garantiye alın.

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin aşağıdakiler olması kaydı ile karşılayan bir Tüm Riskler sigortasıdır.


MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Garanti kapsamına girmeyormu belki teminat kapsamına giriyordur.

İşletmenizde kullandığınız makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalır. Bu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi ise işinizin durmasına veya üretiminizin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabilir. Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz. Gelin Makine Kırılması Sigortası yaptırın, işinizin devamlılığını garanti altına alın.